Hindi General Knowledge Questions-One Word Answer/MCQs for Static GK/GS Part 21

Glide to success with Doorsteptutor material for Bank-PO : get questions, notes, tests, video lectures and more- for all subjects of Bank-PO.

Download PDF of This Page (Size: 156K)

बाँध एवं नदियाँ (भारत)

Most Important Static Questions for GK/GS
Most Important Static Questions for GK/GS

बँाध

नदी

राज्य

टिहरी बाँध

भागीरथी

उत्तराखंड

लखवार बाँध

यमूना

उत्तराखंड

इडुक्की आर्क बाँध

पेरियार

केरल

भाखड़ा नांगल बाँध

सतलुज

हिमाचल प्रदेश

पकल दुलडैम

मारूसुदर

जम्मू और कश्मीर

सरदार सरोवर बाँध

नर्मदा

गुजरात

रणजीत सागर बाँध

रवि

प्जाांब

बगलिहार बाँध

चिनाव

जम्मू और कश्मीर

चमेरा। बाँध

रवि

हिमाचल प्रदेश

पाँग बाँध

ब्यास

हिमाचल प्रदेश

जमरानी बाँध

गोला

उत्तराखंड

रामगंगा बाँध

रामगंगा

उत्तराखंड

नागार्जुन सागर बाँध

कृष्णा

तेलंगाना

नागी डैम

नागी

बिहार

लाकया बाँध

लाखया

कर्नाटक

शोलायार बाँध

शोलायार

तमिलनाडु

कोयना बाँध

कोयना

महाराष्ट्र

सुपा बाँध

काली नाडी

कर्नाटक

करजन बाँध

करजन

गुजरात

कोटेश्वर

भागीरथी

उत्तराखंड

रिहंद बाँध

रिहंद

उत्तर प्रदेश

इंदिरा सागर बाँध

नर्मदा

मध्य प्रदेश

पिल्लूर बाँध

भवानी

तमिलनाडु

अपर कोडायर बाँध

कोडायर

तमिलनाडु

चक्र बाँध

चक्र

कर्नाटक

भंडारदार बाँध

प्रवरा

महाराष्ट्र

उकाई बाँध

तापी

गुजरात

अपर अलीयार बाँध

अलीयार

तमिलनाडु

अरुणा बाँध

अरुणा

महाराष्ट्र

अपर भवानी बाँध

भवानी

तमिलनाडु

पोडागाडा बाँध

पोडागाडा

ओडिशा

Developed by: