KVPY SB Stream 2013 Result Declared

⪻ Articles ⪼

KVPY SB Result 2013 - The exam was conducted in Oct 2013 and here is the list of the selected candidates from general, PWD, SC and ST categories. Please note that the final result should be verified by the KVPY office. There can be discrepancies and if any should be intimated to the Examrace team.

Sr. No - Application No. - Name of the Student - Seat No.

1 - 1470267 - ABHINAV AGARWALLA - B2210008

2 - 1458715 - ABHIRAM R - B0910003

3 - 1561914 - ABHISHEK PRASAD - B1710318

4 - 1534870 - ABU ANAND - B0610031

5 - 1482483 - ABU JAMES - B0910005

6 - 1419496 - AKASH SINGH - B2810053

7 - 1552289 - AKSHAT BORDIA - B1310105

8 - 1523780 - AKSHAY DEEP - B1310107

9 - 1555713 - ANAMIKA - B1710017

10 - 1524933 - ANAMIKA SINGH - B0910018

11 - 1546329 - ANAND E P - B3310038

12 - 1509688 - ANURAG PODDAR - B2210044

13 - 1479858 - ARABIND SWAIN - B0910023

14 - 1548428 - ARNAB CHAKRABORTY - B1310138

15 - 1545210 - ARYA T - B3310071

16 - 1545851 - ASHISH - B1310142

17 - 1448735 - BHAGYA M S - B3310086

18 - 1446656 - BIPRATEEP DEY - B0910035

19 - 1527245 - CHHAJED SHUBHAM SOHANLAL - B2910031

20 - 1502527 - DHANPAL SIDDHARTH - B2610012

21 - 1548518 - DILSHANA S R - B0910051

22 - 1449225 - DIPANJAN PAL - B2210107

23 - 1517941 - DIVYANK AGGARWAL - B2310270

24 - 1432857 - EESHAN HASAN - B1610053

25 - 1561632 - G NISHANTH KUMAR - B1610054

26 - 1496043 - GAURAV KUMAR TRIPATHI - B2310274

27 - 1461024 - GAURAV MAHENDRA - B2310275

28 - 1499576 - GEETHA VALUROUTHU - B0610073

29 - 1546544 - INDRANIL NAYAK - B2210127

30 - 1537147 - JIBIN ALEX ABRAHAM - B3310134

31 - 1449304 - JICKSON K JOHN - B2110212

32 - 1450733 - JUHI SINGH - B1510020

33 - 1506439 - KAJAL KUMAR - B2310281

34 - 1521716 - KAPSHIKAR UPENDRA SHAMRAO - B2910085

35 - 1529658 - KARANDEEP SHARMA - B2310284

36 - 1517183 - KAUSTAV MITRA - B2210140

37 - 1492911 - KERALAPURA NAGARAJU KSHEERA SAGAR - B2210142

38 - 1431934 - KRITI MISHRA - B1210041

39 - 1547036 - KULKARNI APURVA VIJAY - B2710034

40 - 1416981 - LAKSHMIPRIYA S - B0610096

41 - 1517365 - MAHIMA UNNIKRISHNAN - B3310153

42 - 1499183 - MANASWINI KAR - B0910077

43 - 1449696 - MANI CHANDRA JHA - B2210153

44 - 1522152 - MANISHA MONDAL - B2210155

45 - 1420558 - MUKUL KRISHAN AGARWAL - B1310236

46 - 1453951 - NAREDDULA HARSHAVARDHAN REDDY - B0910079

47 - 1557188 - NAVASHREE SURENDRAN - B0610111

48 - 1530932 - NAYAN CHAKRABORTY - B1610097

49 - 1524196 - NITIN BANSAL - B1710360

50 - 1420810 - PRANJALI KUMARI - B2810128

51 - 1439204 - PRIYA YADAV - B1310290

52 - 1537254 - RAHUL SUNIL JAIN - B1210045

53 - 1506241 - RAJYA SHREE - B2010054

54 - 1512285 - RAVI RANJAN KUMAR - B2810158

55 - 1539705 - SAMPURNA MUKHERJEE - B2210234

56 - 1459713 - SANGATHAN VERMA - B1210047

57 - 1550899 - SANGEET PAUL - B0910101

58 - 1501085 - SAURABH RAJ - B2210243

59 - 1411184 - SAYAN BANERJEE - B2210244

60 - 1470588 - SHASHWAT SRIDHAR - B1310352

61 - 1523045 - SHRADDHA AGRAWAL - B2610060

62 - 1417420 - SHRUTI JAIN - B0810119

63 - 1520959 - SHUBHAM VIVEK PAWAR - B1510054

64 - 1548586 - SHUBHRIT AGRAWAL - B2210257

65 - 1483586 - SOMASUNDARAM S - B2610062

66 - 1473861 - SOURADEEP SATPATHY - B0910119

67 - 1534627 - SUBHADEEP BERA - B0910120

68 - 1441559 - SUBHASHREE DEY - B1610147

69 - 1509174 - SUKRITA DEB - B1310389

70 - 1479023 - SWAGATA ADHIKARY - B2210323

71 - 1422464 - TANUSHREE BHARAT SHAH - B2910191

72 - 1526548 - TANVI AGRAWAL - B0610165

73 - 1543780 - TATHAGATA KARMAKAR - B2210332

74 - 1447956 - TUHIN DEY - B2210337

75 - 1482186 - UDAYKRISHNA. T - B0910136

76 - 1499280 - UPNISHAD SHARMA - B2610066

77 - 1555032 - VARSHA KUMARI - B1310410

78 - 1487894 - VISWAJITH. E. S - B2610073

79 - 1526762 - YOSHITA SRIVASTAVA - B0910140

PWD

1 - 1493580 - JINTO T. K. - B2110214

2 - 1415772 - R AISHWARYA BHUVANESHWARI - B2610049

SC - ST

1 - 1457346 - AKSHAY KUMAR PRAKASH HOTKAR - B2610003

2 - 1555378 - ANKITA PARASTE - B0610044

3 - 1427107 - ANSHULA MONDAL - B2210040

4 - 1467648 - KAPIL - B1310201

5 - 1466516 - M . ARAVINDH NIVAS - B0610099

6 - 1400160 - NIKSHITH S - B0610013

7 - 1451119 - SHUBHAYAN SARKAR - B0910109

8 - 1558322 - T S KAVIYA - B1110122

9 - 1501346 - TANAYA SAHA - B0910134

Examrace Team at